.DARMOWA DOSTAWA. na terenie Polski dla zamówień powyżej 300 zł          

CSR - Manifest

Społeczna odpowiedzialność biznesu

(Corporate Social Responsibility – CSR)

 

   .MANIFEST ZRÓWNOWAŻONEJ MARKI.     

 

Niniejszy manifest definiuje działalność Z Kopytem Sp. z o.o. w czterech zakresach odpowiedzialności: społecznej, gospodarczej, wobec środowiska naturalnego i wewnątrz organizacji oraz jest oparty o normę ISO 26000.

Spółka zapewnia, że rozpowszechniane poniżej informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z prawdą.

 

  Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji   

Firma działa w ścisłej zgodności z prawem i dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy i współpracownicy działali zgodnie z prawem – w każdym kontekście i we wszystkich przedsięwzięciach.

 

  Integralność behawioralna 

Spółka zobowiązuje się do świadczenia wysokiej jakości usług i funkcjonowania na rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz przejrzystości, utrzymywania prawidłowych relacji z instytucjami publicznymi, rządowymi i administracyjnymi, obywatelami oraz podmiotami zewnętrznymi.

 

  Zwiększanie inwestycji firmy 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej wyniki, w tym wyniki ekonomiczno-finansowe, zwiększały inwestycję w zrównoważony rozwój, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz mając na celu społeczną i środowiskową misję firmy.

 

 Odpowiedzialność podatkowa  

Spółka w sposób sumienny odprowadza podatki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązuje się do unikania sytuacji nieklarownych w zakresie zobowiązań podatkowych.

 

 Uczciwość praktyk dotyczących umów  

Umowy i zadania muszą być wykonywane zgodnie z ustaleniami stron. Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać niewiedzy lub niezdolności swoich kontrahentów oraz unikać prób wykorzystywania niedopatrzeń w umowach do renegocjacji tych umów wyłącznie w celu wykorzystania zależnej lub słabej pozycji drugiej strony.

 

 Uczciwość władzy 

Spółka zobowiązuje się do uczciwego i prawidłowego wykonywania władzy oraz wystrzega się wszelkich form nadużyć. Dokłada wszelkich starań, aby działania były przejrzyste, unikając nadużywania pozycji dominującej. Wymienione wartości odnoszą się zarówno do relacji wewnątrz organizacji, jak i do współpracy z kontrahentami.

 

 Odrzucenie wszelkiej dyskryminacji (różnorodność, równość i inkluzywność)  

W odniesieniu do decyzji, które mają wpływ na relacje z różnymi stronami (wybór klientów, relacje z akcjonariuszami, zarządzanie personelem i organizacją pracy, wybór i zarządzanie dostawcami, relacje z otaczającą społecznością i instytucjami przedstawicielskimi) Spółka unika wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, rasę, narodowość, przekonania polityczne lub przekonania religijne. Tym samym kryterium kieruje się przy podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji.

 

  Uczciwość zatrudnienia  

Spółka zapewnia, że wszyscy działający w jej imieniu pracownicy pozostają ze Spółką w legalnym stosunku pracy, są im zapewnione bezpieczne warunki pracy, a także świadczenia socjalne i zdrowotne. Spółka podejmuje inwestycje w szkolenie pracowników.

 

  Wzmocnienie zasobów ludzkich  

Spółka uznaje, że zasoby ludzkie są czynnikiem o fundamentalnym znaczeniu dla jej rozwoju. Gwarantuje tym samym bezpieczne środowisko pracy, ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych i wzmacniające predyspozycje zawodowe każdej osoby.

Zarządzanie zasobami ludzkimi opiera się na szacunku dla indywidualnej osobowości i umiejętności każdego pracownika, gwarantując integralność fizyczną i moralną.

Personel musi zawsze zachowywać się z szacunkiem w stosunku do osób, z którymi ma kontakt, działając w imieniu Spółki, traktując każdą osobę uczciwie i z godnością. Organizacja odrzuca wszelkie formy pracy obowiązkowej, przymusowej lub pracy dzieci i nie toleruje łamania praw człowieka oraz praw własności.

 

  Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja  

Firma w sposób odpowiedzialny planuje produkcję, powstrzymując się od produkowania dużego zapasu, co wynika przede wszystkim z szacunku dla surowca.

Proces produkcyjny jest zoptymalizowany pod kątem minimalizacji odpadu. Powstały odpad jest gromadzony i kierowany do recyklingu. Dążeniem firmy jest tworzenie obiegu zamkniętego, w zakresie wykorzystywania odpadu surowca.

Marka tworzy ponadczasowe kolekcje, rezygnuje z sezonowości i regularnych wyprzedaży.

Firma nie praktykuje utylizacji produktów, zawsze podejmuje próby naprawy, prowadzi sprzedaż outletową i drugi obieg.

Wartością nadrzędną jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, dlatego firma wybiera wełnę bez chloru i potencjalnie toksycznych barwników.

 

  Transparentność (źródeł)  

Spółka pozostaje w bliskim kontakcie z dostawcami, dba o dobre relacje i wzajemne zaufanie. W relacjach biznesowych stosuje zawieranie umów zapewniających wzajemne bezpieczeństwo. Przedstawiciele Zarządu Spółki odbywają osobiste wizyty u kontrahentów i poddają audytowi działania podwykonawców. Wybór dostawców dokonywany jest na podstawie etyczności ich praktyk w całym zakresie prowadzonej działalności. Ponadto Spółka podejmuje się promowania społecznej odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw oraz przeciwdziałaniu korupcji.

 

 Przejrzystość i kompletność informacji (uczciwy marketing) 

Spółka jest zobowiązana do przekazywania pełnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji, tak aby w nawiązaniu relacji z marką KOPYTO klienci mogli podejmować niezależne i świadome decyzje. Spółka odżegnuje się od stosowania greenwashingu.

 

 Obsługa klienta  

Spółka dokłada starań, aby jej klientki i klienci uzyskiwali niezbędne wsparcie zarówno na etapie satysfakcjonującego doboru oferowanych produktów, jak i w trakcie całego procesu zakupowego. Wszelkie potencjalnie pojawiające się niejasności zobowiązuje się niezwłocznie rozstrzygać na podstawie przejrzyście sformułowanego regulaminu zakupów oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Również ewentualne reklamacje rozwiązywane są z uwzględnieniem zarówno dobra klientek/klientów, jak i troski o środowisko naturalne (przedkładanie oferowania drobnych napraw nad całkowitą wymianę produktu na nowy).

 

 Ochrona danych osobowych  

Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, współpracowników, pracowników i innych osób fizycznych i prawnych. Takie dane obejmują wszelkie informacje, które służą bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby i mogą obejmować dane wrażliwe. Spółka zobowiązuje się przetwarzać takie dane w określonych granicach i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Personel firmy, który w ramach swoich zadań roboczych przetwarza dane wrażliwe i niewrażliwe, musi zawsze przestrzegać ww. przepisów i wydanych instrukcji operacyjnych.

 

 Zmniejszanie śladu węglowego  

O ile jest to możliwe, do produkcji przedmiotów oferowanych przez markę KOPYTO Spółka wykorzystuje lokalne surowce, minimalizując konieczność transportu. W przypadku surowców niedostępnych lokalnie, poszukuje rozwiązań możliwie bliskich terytorialnie, w zakresie kontynentu. Cały proces produkcyjny odbywa się natomiast na terenie Polski. Surowce oraz produkty gotowe transportowane są w znacznych ilościach, pozwalających na ograniczenie częstotliwości przewozu i maksymalne wykorzystanie jego każdorazowego potencjału.

 

 Dbałość o środowisko naturalne  

Spółka stara się wykorzystywać zasoby o potwierdzonej wysokiej jakości, przede wszystkim pozyskiwane naturalnie oraz certyfikowane. Efektem starań w tym zakresie jest uzyskanie najwyższego certyfikatu jakości wełny, RWS (Responsible Wool Standard). Wyznacza on surowe, restrykcyjne zasady etyczne na każdym etapie produkcji – od hodowli owiec aż po szycie i magazynowanie gotowych wytworów.

Firma eliminuje używanie jednorazowego plastiku w produkcji oraz w obsłudze zamówień.

 

 Działalność charytatywna i programy społeczne  

Firma prowadzi akcję „Czarny Piątek, by Pomagać”  w ramach sprzeciwiania się konsumpcjonizmowi powiązanemu z popularnym Black Friday, wykorzystuje nośny temat i sezonowe wzmożenie zakupowe jako okazję do zgromadzenia środków dla określonych organizacji prowadzących działalność charytatywną (takich jak WWF i Szlachetna Paczka).

Firma również wspiera i popularyzuje inicjatywy o charakterze ekologicznym (m.in. sprzątanie lasów czy ratowanie pszczół) poprzez uczestnictwo zarówno z poziomu firmy jak i aktywizację klientek/klientów oraz współpracownic/współpracowników.

 

  Działalność edukacyjna  

W ramach medialnej komunikacji, Spółka prowadzi działalność edukacyjną w zakresie negatywnych stron stosowania syntetycznych tworzyw (akrylu, poliestru) w produkcji czapek oraz skupia się na wełnie, jako na podstawowym surowcu wykorzystywanym w produkcji akcesoriów i ubrań marki KOPYTO. Zajmuje się upowszechnianiem jej użytkowych aspektów w budowaniu całorocznej funkcjonalnej garderoby oraz promowaniem korzystania z tego zasobu jako uniwersalnego i wytrzymałego, a zatem niegenerującego znacznej ilości odpadu w szybkim tempie. Realizuje misję uświadamiania na temat odpowiedzialności branży modowej i generowanych w przemyśle odzieżowym śmieci oraz czasu ich rozkładu i wpływu na środowisko.

Do zakresu działań edukacyjnych Spółki wlicza się także komunikacja związana z ograniczeniem konsumpcjonizmu i modyfikacją powszechnej świadomości odbiorców. Korzystając z dostępnych kanałów, firma upowszechnia zagadnienia takie jak CPU/CPW (cost per use/cost per wear), dotyczące przeliczania korzystania z produktów na ich jednorazowe użycie, co docelowo uzasadnia wybieranie droższych, etycznie produkowanych ubrań i dodatków jako rozwiązań trwalszych, ponadczasowych i w efekcie korzystniejszych z ekonomicznego punktu widzenia. Zachęca do dokonywania przemyślanych zakupów.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.